Γαβριήλ Διαμαντής

Με μεγάλη χαρά και υπερηφάνεια μάθαμε ότι την περασμένη Παρασκευή
30 Ιανουαρίου 2012 ο δικός μας Αμπετειανός Γαβριήλ Β. Διαμαντής, απόφοιτος
του Κλασσικού, έτους 1971, εξελέγη αναπληρωτής καθηγητής στο τμήμα Διεθνών
και Ευρωπαικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πειραιώς με γνωστικό αντικείμενο:
 
"Η Αγγλική Γλώσσα στη Νομική και τις Πολιτικές Επιστήμες".