Γενική Ετήσια Τακτική Συνέλευση 2010

 

Στη Γενική Ετήσια Τακτική Συνέλευση, (σύμφωνα με το άρθρο 16.2 του Καταστατικού του Συλλόγου) την Κυριακή 31 Ιανουαρίου 2010 στο εντευκτήριο του Συλλόγου μας, Δορυλαίου 26 στον 5ο όροφο και ώρα 11.00. Σε περίπτωση μη

απαρτίας η Τακτική Συνέλευση θα επαναληφθεί την ίδια ημέρα στις 12.00, με θέματα:

1- Εκλογή Προέδρου και Γραμματέως της Γενικής Συνέλευσης

2- Απολογισμός και έγκριση πεπραγμένων 2009.

3- Ανάγνωση και έγκριση εκθέσεως της εξελεγκτικής επιτροπής

4- Ανάγνωση και έγκριση ταμειακού απολογισμού 2009 και απαλλαγή του Δ.Σ. από κάθε ευθύνη

5- Ανάγνωση και έγκριση διοικητικού και ταμειακού προϋπολογισμού για το έτος 2010

6- Εκλογή τριμελούς Εφορευτικής Επιτροπής (από τους παρευρισκομένους) για την διεξαγωγή των εκλογών και την ανάδειξη νέου Διοικητικού Συμβουλίου και Εξελεγκτικής Επιτροπής

7- Αρχαιρεσίες για την ανάδειξη 9 μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και 3 μελών της Εξελεγκτικής Επιτροπής .

Οποιοδήποτε άλλο θέμα θέλει κάποιος να συζητήσει εκτός ημερήσιας διάταξης, παρακαλείται να το υποβάλει στο Δ.Σ. 48 ώρες πριν την Γενική Συνέλευση.

Σημειώνουμε ότι βάσει του Καταστατικού μπορούν να ψηφίσουν μόνο τα ταμειακώς εντάξει για το 2009 μέλη μας, γι αυτό τον λόγο θα είναι ο ταμίας μας εκεί από νωρίς να εισπράξει τις συνδρομές σας.

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλουν γραπτή δήλωση της υποψηφιότητας τους (είτε για το Δ.Σ., είτε για την Ε.Ε.), προς το Διοικητικό Συμβούλιο και στην διεύθυνση Δορυλαίου 26, Αθήνα 115 21, ή με Fax στο 210 6461073 ή με e-mail

info@ambetios.gr.

Τελευταία ημέρα υποβολής αιτήσεων είναι η Παρασκευή 22 Ιανουαρίου 2010.

Πρόσκληση