Γενική Συνέλευση 1 Φεβρ. 2015

Φωτογραφικά Στιγμιότυπα από την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση του Συλλόγου στον Σύνδεσμο Αιγυπτιωτών Ελλήνων, 1 Φεβρουαρίου 2015.

Γεν Συνέλευση 1/2/2015