Διοικητικό Συμβούλιο 2018

 

Η Σύνθεση του νέου Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου μας, που προήλθε από τις αρχαιρεσίες της 25ης Φεβρουαρίου 2018 και που συγκροτήθηκε την ίδια μέρα σε σώμα, έχει ως εξής :

 

 

 

 

 

 

Πρόεδρος ΠΙΕΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Αντιπρόεδρος Α ΦΛΕΒΟΤΟΜΑΣ ΜΙΧΑΗΛ
Αντιπρόεδρος Β ΒΛΑΧΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ-ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  
Γενικός Γραμματέας του Σ.Α.Σ., ΦΟΙΝΙΤΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΤΑΜΙΑΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΡΑΣΕΩΝ ΚΕΡΑΜΙΔΑ ΕΙΡΗΝΗ
ΜΕΛΟΣ            ΜΠΑΡΑΜΙΛΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΡΑΔΟΠΟΥΛΟΣ - ΜΑΡΝΕΛΟΣ  ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ
ΜΕΛΟΣ. ΣΙΓΑΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ