ΕΚΔΡΟΜΗ <ΚΑΙΡΟ - SIWA - ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ ΑΙΓΥΠΤΟΥ>

 

- 22 Οκτωβρίου -29 Οκτωβρίου

ΕΚΔΡΟΜΗ

<ΚΑΙΡΟ - SIWA - ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ ΑΙΓΥΠΤΟΥ>

Ο μη κερδοσκοπικός οργανισμός «HEDA» (Aνθρωπολιτιστική και Ευρωπολιτιστική Ανάπτυξη και Συνεργασία), διοργανώνει εκδρομή στην Αίγυπτο (Κάιρο-Siwa-Αλεξάνδρεια) με την ευκαιρία των εγκαινίων του βρεφονηπιακού σταθμού στη

Siwa που θα πραγματοποιηθεί στις 25 Οκτωβρίου 2009.

Ο Σύλλογος Αμπετείου Σχολής συμμετέχει στην διοργάνωση της εκδρομής αυτής και προσκαλεί τα μέλη του να λάβουν μέρος.

Πρόγραμμα