Σας στέλνουμε συνημμένα τον απολογισμό του προέδρου μας Νικόλα Βαδή από την Γενική Συνέλευση

 

Αγαπητά μας μέλη,

Σας στέλνουμε συνημμένα τον απολογισμό του προέδρου μας Νικόλα Βαδή από την Γενική Συνέλευση της
Κυριακής 29 Ιανουαρίου 2012 στον Σ.Α.Ε.

Από την γραμματεία

Τάκης Σφακιανόπουλος

Ενημέρωση