Συνάντηση της Υπουργού Παιδείας με τους Greg Venter και Αριστείδη Πατρινό

Συνάντηση της Υπουργού Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, Άννας Διαμαντοπούλου με τους κορυφαίους επιστήμονες Greg Venter και Αριστείδη Πατρινό.

Η Υπουργός Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, Άννα Διαμαντοπούλου, θα συναντηθεί, Πέμπτη 02/09/2010, στις 09:30, με το Αμερικανό κορυφαίο επιστήμονα και ερευνητή, Δρ Greg Venter και τον Δρ Αριστείδη Πατρινό, στο

πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της για ζητήματα Έρευνας και Τεχνολογίας. 

Ο Craig Venter έχει συμβάλει ανεκτίμητα στη γονιδιωματική έρευνα καθώς είναι ένας εκ των δύο επιστημόνων που αποκωδικοποίησαν το ανθρώπινο DNA. Το πιο πρόσφατο επίτευγμα του είναι η δημιουργία του πρώτου συνθετικού

κυττάρου. 

Ο Αριστείδης Πατρινός ως ανώτατο στέλεχος του Αμερικανικού Υπουργείου Ενέργειας και Επιστήμης επέβλεπε τις ερευνητικές δραστηριότητας που αφορούσαν το ανθρώπινο και μικροβιακό γονιδίωμα, τη δομική βιολογία, την πυρηνική

Ιατρική και την κλιματική αλλαγή. Σήμερα υπηρετεί στην επιτροπή της Εθνικής Ακαδημίας Επιστημών για τις οικονομικές και περιβαλλοντικές επιπτώσεις της αύξησης παραγωγής βιοκαυσίμων.

Ο Craig Venter είναι ο ιδρυτής της Synthetic Genomics Inc (SGI), εταιρεία που ιδρύθηκε το 2005, με στόχο την εφαρμογή του γονιδιώματος για αντιμετώπιση των παγκόσμιων ενεργειακών και περιβαλλοντικών προκλήσεων, πρόεδρος της

Οποίας είναι ο Αριστείδης Πατρινός.