Χριστούγεννα - Πρωτοχρονιά στο Ξενοδοχείο

 21-12-2007 έως 2-1-2008

Χριστούγεννα - Πρωτοχρονιά στο Ξενοδοχείο 

KINETTA BEACH BUNGALOWS

Από Παρασκευή 21 Δεκεμβρίου 2007 - έως Τετάρτη 2 Ιανουαρίου 2008

Με ελάχιστη δαπάνη, μάς δίνεται η ευκαιρία να περάσουμε όμορφα τις γιορτές.

Πληροφορίες στην κα Βεατρίκη Βλασσοπούλου

τηλ. 210-9831392 ή 6944 - 843427